NALED

Podržali razvoj

Metodologija

Analiza efekata propisa podrazumeva izradu propisa zasnovanu na jasnom definisanju problema i ciljeva, razmatranju različitih regulatornih rešenja i njihovih potencijalnih efekata. U okolnostima u kojima je to moguće, detaljna analiza efekata podrazumeva i kvantifikovanje troškova i koristi. U meri u kojoj je analiza dosledno sprovedena i sam propis je po pravilu kvalitetniji. Drugim rečima, kvalitet same analize efekata propisa predstavlja dobru aproksimaciju kvaliteta i temeljnosti pripreme propisa. Komponenta kvaliteta pripreme propisa obuhvata tri indikatora.

Prvi indikator predstavlja procenat nacrta zakona koji je stigao u Narodnu skupštinu Republike Srbije, a čije obrazloženje formalno sadrži deo koji se odnosi na analizu efekata. Drugi indikator je Indikator kvaliteta sadržaja analiza i dobijen je na osnovu ocena Sekretarijata za javne politike u pogledu pojedinačne analize efekata propisa za sve nacrte zakona koji su pristigli u Sekretarijat u tekućoj godini. Ukoliko je u zvaničnom mišljenju Sekretarijata navedeno da zakon ne sadrži analizu propisa – takvom zakonu dodeljena je vrednost 0. Ukoliko sadrži delimičnu analizu – dodeljena je vrednost 0.3, i ako je navedeno da sadrži analizu – dodeljena je vrednost 1.

Treći indikator je indikator kvantifikacije regulatornih efekata. Potreba za uvođenjem ovog indikatora se pokazala iz razloga što u velikom broju slučajeva, čak i kad formalno postoji analiza propisa, kvalitet te analize je upitan. Uvidom se utvrđuje kod kojih analiza je izvršena kvantifikacija određenih veličina (troškova, koristi) i na osnovu takvih podataka formiran je indikator koji opisuje kvalitet analiza.

Ukupna ocena komponente uzima vrednost od 0 do 100 i svaki od tri indikatora podjednako učestvuje u formiranju konačne ocene. Što je veća vrednost to znači da se propisi kvalitetnije i temeljnije pripremaju.