NALED

Podržali razvojTabelarni pregled

Tabelarni prikaz izabranih podataka

Vrednost Regulatornog indeksa: 2015 10 2014 10

Indikator Total Indikator 2015 Total Indikator 2014 Total komponenta 2015 Total komponenta 2014
Kvalitet i temeljnost pripreme propisa
Metodologija
0
1
13
14
41
42
Javnost pripreme propisa
Metodologija
32
33
76
77
100
101
Predvidljivost primene propisa
Metodologija
92
93
54
55
Ažurnost sprovođenja zakona
Metodologija
65
66
72
73
Regulatorno opterećenje
Metodologija
37
38
21
22
Dostupnost informacija
Metodologija
11
12
28
29
82
83