NALED

Podržali razvoj

Metodologija

Komponenta se sastoji od dva indikatora. Prvi indikator je ispunjenost plana zakonodavnih aktivnosti. Indikator ocenjuje u kojoj meri je vlada ispunila plan zakonodavnih aktivnosti koji je pred sebe postavila i koji je bio dostupan javnosti na početku posmatrane godine. Za svaki propis (Zakon ili izmenu i dopunu zakona) koji je planiran i donet u posmatranoj godini indikator je 100 u suprotnom vrednost indikatora je 0.

Drugi indikator u Komponenti 3 je Indikator učestalosti izmena i dopuna zakona. Predvidivost uslova poslovanja se svakako ogleda i kroz učestalost izmena i dopuna zakona, kao i donošenju novih zakona koji bitno menjaju „pravila igre“ i okvir poslovanja za privredu. Za potrebe analize i dobijanja ocene za ovaj indikator za svako od ministarstava koja su u fokusu NALED-a identifikovali smo 5 zakona, koji su po našem mišljenju dovoljan uzorak za stvaranje opšte slike o tome koliko se često propisi menjaju. Za ocenu ovog indikatora, pretpostavili smo da je na srednji rok od 5 godina prihvatljiv broj izmena i dopuna zakona maksimalno 2 posmatrajući svaki zakon pojedinačno i u tom slučaju indikator ima maksimalnu vrednost. Za zakone koji su menjani 3 puta indikator je 66.6, a 4 puta 33.3. Svi propisi menjani 5 i više puta ocenjeni su sa 0 i pokazuju da u toj oblasti ne postoji kontinuitet i doslednost u primeni propisa, a pokazatelj su veoma turbulentnog regulatornog okruženja i poslovne klime.

Ukupna ocena komponente uzima vrednost od 0 do 100 i svaki od dva indikatora podjednako učestvuje u formiranju konačne ocene. Što je veća vrednost ocene to znači da se više poštuje plan za donošenje propisa i da je predvidivost  donošenje novih i izmena postojećih propisa visoka.