NALED

Podržali razvoj

Metodologija

Jedan od najčešće navođenih ciljeva i potreba privrede u poslednjih nekoliko godina u Srbjiji je pojednostavljivanje svakodnevnog poslovanja. To se pre svega odnosi na administrativne troškove i visinu neporeskih nameta koje privreda plaća.

Prvi indikator zasniva se na sveobuhvatnom merenju adminstrativnih troškova u Republici Srbiji. Na osnovu obračuna administrativnih troškova preko 200 najznačajnijih administrativnih procedura korišćenjem metoda standardnog troška, utvrđuju se administrativni troškovi u  Srbiji i izražavaju kao procenat od BDP-a. Reč je o troškovima nastalim usled nametanja određenih obaveza, pri čemu ti troškovi nisu samo troškovi nastali angažovanjem trećih lica, već i troškovi gubitka vremena zaposlenih, i drugi troškovi nastali kako bi se odgovorilo na specifični adminstrativni zahtev. Na osnovu merenja u drugim zemljama uzimamo da se procenat administrativnih troškova kreće u intervalu od 2% do 5% BDP-a i u odnosu na ovaj interval formira se ocena u opsegu od 0 do 100.

Drugi indikator je Indikator neporeskih nameta. Indikator se formira na osnovu učešća 20 najvećih neporeskih obaveza u posmatranoj godini u odnosu na BDP. U slučaju ovog indikatora postojao je problem uporedivosti, odnosno nekog repera na osnovu kog bi se ustanovilo primereno učešće parafiskalnih obaveza. Opredelili smo se za raspon od 0.5 do 2.5% i u odnosu na ovaj interval formira se ocena u opsegu od 0 do 100.

Ukupna ocena komponente uzima vrednost od 0 do 100 i svaki od dva indikatora podjednako učestvuje u formiranju konačne ocene. Što je veća vrednost ocene to znači da su administrativni i neporeskii izdaci nametnuti propisima niži.