NALED

Podržali razvoj

Metodologija

Privrednim subjektima treba pružiti informacije u vezi primene propisa kako bi mogli normalno da obavljaju privrednu aktivnost. Dostupnost informacija analizirali smo pomoću tri indikatora.

Prvi indikator je indikator brzine odgovora na upit privrednog subjekta i vrednost se dobija jednostavnim stavljanjem u odnos broja odgovora i broja upućenih zahteva. Ministarstvima se šalje upit u vezi aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti. Pitanje se postavlja tako da svako može jednostavno da odgovori na njega. Reč je o uobičajenoj tehnici poznatoj pod nazivom „mystery shopper“ koja se koristi od strane kompanija koja se bave istraživanjem tržišta, ali i organizacija koje kontrolišu rad javne uprave.

Drugi indikator se formira na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i vrednost se dobija jednostavnim stavljanjem u odnos broja odgovora i broja upućenih zahteva. Od ministarstava se traži odgovor na aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti, ali se ovoga puta informacije traže zvanično na osnovu slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Treći indikator formiran je na osnovu uvida u web prezentacije svih ministarstava. Za svako ministarstvo kontroliše se da li zvanična prezentacija sadrži propise koji se mogu preuzeti, da li je dat informator o radu ministarstva i kontakt.

Ukupna ocena komponente uzima vrednost od 0 do 100 i svaki od tri indikatora podjednako učestvuje u formiranju konačne ocene. Što je veća vrednost ocene to znači da je dostupnost informacija visoka.